دومین کتاب مجموعه مقالات مطالعات خواندن با عنوان "خواندن و فضای مجازی" با ده مقاله از پژوهشگران عزیز در نیمه دوم تیرماه سالجاری به چاپ خواهد رسید. در این مجموعه مقالات پژوهشگران زیر قرار گرفته است:

1- معصومه انصاری - خانم محمد مرادی

2- معصومه انصاری  و همکاران

3- رودابه ترابیان و همکاران

4- محرمعلی دودانگه

5- حمیده روحی

6- ملیحه فخار طبسی

7- دکتر سپیده فهیمی فر 

8- دکتر محمدرضا وصفی

9- حسین آرمین

منبع : مطالعات خواندن |مجموعه مقالات خواندن و فضای مجازی
برچسب ها : خواندن ,مقالات ,مجموعه مقالات ,معصومه انصاری ,فضای مجازی