به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند؛

دومین مجموعه مقالات مطالعات خواندن (با تاکید بر موضوع خواندن و فضای مجازی) در تابستان سالجاری به چاپ خواهد رسید. لذا کلیه پژوهشگران عزیز با مراجعه به بخش شیوه نامه نگارش و با در نظر گرفتن محورهای ارائه شده مقالات خود را تا مورخه 15/3/1395 ارسال نمایند.

منبع : مطالعات خواندن |مجموعه مقالات مطالعات خواندن 2
برچسب ها : خواندن ,مقالات ,مطالعات خواندن ,مقالات مطالعات ,مجموعه مقالات ,مقالات مطالعات خواندن ,مجموعه مقالات مطالعات